Tarım konusunda kalkınmayı destekleme noktasında ülkemizin önemli adımlar attığı görülmektedir. Yaygın bir şekilde 42 ilimizde ve toplamda 7 farklı sektörde…

Read more